compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Gabionová stavebnica BLOCK-SK pre všetkých

Čo sú to Gabiony ?

       Gabión sa začal používať už koncom 19. storočia. Tvorí ho drôtená stavebnica vyplnená kamenivom. Gabiony dokážu prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnej straty nosnosti, preto čoraz častejšie nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie.

       Gabión tvoria zvárané alebo pletené drôtené konštrukcie s výplňou z kameniva, zeminy a recyklovaného materiálu. Je vhodný na stavbu objektov, ako sú protihlukové steny či oporné múry pozdĺž diaľníc, ciest a železníc ale aj v súkromnom sektore pre konštrukciu gabionových plotov či architektonických prvkov v záhrade. Gabión vďaka svojmu zloženiu a vzhľadu nezasahuje do životného prostredia. Ďalšou nespornou výhodou je, že gabióny majú prakticky neobmedzenú životnosť (100 rokov).

       V období rokov 1990-91 na Slovensku sa prebytkom robotníkov a pod ekonomickým vplyvom sezónnych prác na cestných telesách otvorila možnosť zaplniť neplodné obdobie suchou technológiou výstavby oporných a zárubných múrov. Vysoká zvuková pohltivosť a vodopriepustnosť umožnili použiť túto technológiu pri sanáciách zosuvov a výstavbe diaľničného a cestného telesa. Ďalším pozitívom technológie gabiónových konštrukcií bol priaznivý vplyv na životné prostredie. Vysoká kvalita a vynikajúce vlastnosti konštrukcie zo sietí zavarované z pozinkovaného drôtu a ich spôsob spájania špirálami bez možnosti negatívneho vplyvu pracovnej sily umožnili adekvátnu náhradu betónových objektov múrov rôzneho účelu.

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow