compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Gabiónové konštrukcie | Gabionové siete Bratislava

Gabionová stavebnicová konštrukcia BLOCK-SK

Gabiónová konštrukcia BLOCK-SK® je drôtená stavebnica bez dvojitých stien od roku 1993 firmy COMPAG SK vhodná pri výstavbe a rekonštrukcii cestných, železničných i vodných stavieb a architektonických návrhov a predstáv.

Gabióny a ich široké využitie:

  • gravitačné oporné múry
  • obkladové a zárubné múry
  • protihlukové steny a bariéry
  • oporné systémy na brehoch riek a vodných nádržiach
  • oporné múry v svahovitom teréne
  • plotové systémy na mieru
  • architektonické konštrukcie 

Foto...

Oporný múr - aj vo Vašej záhrade

   Oporný múr je gabiónový produkt ideálny na spevnenie cestných komunikácií, mostov, tunelov, či svahov. Prostredníctvom Gabiónovej konštrukcie nie je potrebné debnenie, základy do nezámrznej hĺbky pokiaľ projektant neurčí inak, prekvalifikovaná pracovná sila. Stavby z Gabiónovej stavebnice BLOCK-SK sú založené na suchom procese, čo znamená okamžitú funkčnosť po vyložení vhodným výplňovým materiálom.

   V prípade zložitejších konštrukcií a nutnosť realizácie štíhlejších oporných múrov je k dispozícii technológia KGM - Kotvený Gabionový Múr, ktorá je založená na využití možností stavebnice kombináciou Gabionu na čele konštrukcie a kotviacich prvkov, ako sú geomreže alebo identický sieťový materiál gabionovej stavebnice o dĺžkach podľa statického posúdenia.

Inšpirácia gabionových oporných múrov

Ploty a architektúra

   Ploty ako architektonický prvok každej IB alebo developerskej výstavby, či už v rodinnom dome alebo v bytových jednotkách ja čoraz viac využívaný ako konečný prvok výstavby, kde sa chce realizovať fantázia. Jednoduchá montáž umožňuje sebarealizácie v rámci rodiny a priateľov.

   Výhodou realizovateľnosti oplotenia z gabiónov je možnosť nepoužitia betónového základu. Gabiónové ploty nevyžadujú žiadnu dodatočnú povrchovú úpravu ( omietkou alebo nalepovaním obkladu ).

Inšpirácia gabionové ploty

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow