compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Gabion BLOCK SK

  COMPAG SK s.r.o. Gabionové konštrukcie je spoločnosť nadväzujúca na najlepšie skúsenosti švajčiarskych a nemeckých firiem s počiatkom činnosti na území Slovenska a Čiech v roku 1991.

    Sídlo našej spoločnosti a výrobné priestory sa nachádzajú na Slovensku so skladmi a spracovateľskými spoločnosťami i v Českej republike. Firma významne zasiahla do ekologizácie výstavby diaľničnej a cestnej siete ako i protieróznych opatrení. Príprava projektantov a zaučovanie realizátorov bola a je pre nás samozrejmosť. Vytvorili sme rad metodických a študijných materiálov. Naše poznatky a know-how boli pri zrode metodiky statického posudzovania gabiónových konštrukcii na základe STN a ČTN.

Certifikáty

Enviromentálne vhodný produkt
Enviromentálne vhodný produkt
TSUS - Certifikát vnútropodnikovej kontroly
TSUS - Certifikát vnútropodnikovej kontroly
Povoľovací list ŽSR
Povoľovací list ŽSR

COMPAG SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

+421 903 215 715
compag@compag.sk
marosiova@compag.sk
www.compag.eu
www.gabiony-eshop.sk

IČO: 35 758 112
IČ DPH: SK 2020243676
OR OS Bratislava I. Sro 18314 / B

Výpis z obchodného registra

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow