compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Predaj gabiónových plotov a konštrukcií

Produkty pre gabiónové konštrukcie

Pre Gabionové konštrukcie - BLOCK-SK® ponúkame zvárané siete z oceľového drôtu navzájom pospájané špirálami bez vytvárania dvojitých stien na styku košov - blockov. Vytvorený priestor z oceľových drôtených sietí (gabiónový kôš, eko kôš, ... ) si vyplníte rôznym druhom kameniva, alebo iným druhom výplne ako napr. drvený betón, zemina, drevo. Výplňový materiál košov - gabiónov a montážni pracovníci - gabionisti nie sú predmetom ponuky. Doporučuje sa využívať miestne zdroje. Gabionistov Vám zaučíme.

Rozmer oka zváranej siete gabiónového koša má veľkosť 10x10 cm , 10x5 cm alebo 5x10 cm, preto je možné zváranú sieť odstrihnúť po 10 alebo 5 cm bez straty funkčnosti. Takto je možné prispôsobiť rozmer gabiónového koša podľa potreby, ako pri skladaní stavebnice. Jednotlivé časti gabiónovej stavebnice sa potom spájajú na výšku a na dĺžku v násobkoch 50 cm, alebo 100 cm . Vzájomný posun košov je nežiadúci a nepotrebný . Siete pre gabiony sú dodávané vrátane spojovacích špirál a dištančných spôn.

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 3 mm. Gabión s použitím 3,0 mm oceľového drôtu sa používa najmä pri úprave brehov riek a vodných nádrží, na výstavbu matracov, košov , vystužených svahov - GreenBLOCK. Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 3,0 mm drôtu na výšku maximálne 50 cm. Matrace je možné realizovať v hrúbkach 15 , 20 , 25, ... až 50 cm.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd 3,0 ± 0,08 mm
2. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Rp0,2/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A10 min. 8 %
5. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g / m2 DIN 1548
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd 3,0 ± 0,08 mm
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 100x100, 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) gSW = 0,9
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g/m2
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. min. ťahová únosnosť (pevnosť) 1 bm siete prepočtom; [kN/m]
15. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Rp0,2 . A [kN]
16. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
17. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ.pozink.drôt
18. profil drôtu 3,0 -3,5 ± 0,10 mm
19. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
20. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
21. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g/m2 DIN 1548
22. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
24. profil drôtu 3,0 ± 0,10 mm
25. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 3,5 mm. Gabiónová konštrukcia s použitím 3,5 mm oceľového drôtu sa používa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov a matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK. Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 3,5 mm drôtu na výšku 100 cm.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
7. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 400 MPa gSW = 0,9
12. nános Zn + Al (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 1 000 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
15. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
16. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
17. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
18. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
19. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
20. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g/m2 DT 150 / SGB
21. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
22. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
23. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm
24. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
25. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
26. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
27. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,0 mm. Používa sa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov , matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK. Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 4,0 mm drôtu na výšku 100 cm.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001

5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
6. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000 mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650 mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001
12. odolnosť proti korózii min. 2 000 hodín - bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály :
- materiál špirál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
19. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
25. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,5 mm. Používa sa na výstavbu akéhokoľvek druhu gabionových stavieb z košov , matracov ako aj na vystuženie svahov – GreenBLOCK. Pri použití na oporné múry doporučujeme vrstviť jednotlivé gabiónové bloky z 4,5 mm drôtu na výšku 100 cm.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001

5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
6. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000 mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650 mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001
12. odolnosť proti korózii min. 2 000 hodín - bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály :
- materiál špirál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
19. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
25. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Jedná sa o zváranú sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s hrúbkou 4,5 mm. Používa sa na výstavbu oporných múrov a protihlukových stien z košov – blockov využívajúc prednosti stavebnice. Oká sietí sú 12,5 x 12,5 mm. Jedná sa o importovaný materiál zo Švajčiarska.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd 4,5 ± 0,10 mm
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Rp0,2/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
5. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 350 g / m2
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Znl)
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd 4,5 ± 0,10 mm
8. rozmery – dĺžka siete od 400 mm do 3 000 mm
9. rozmery – šírka siete od 400 mm do 1 000 mm
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 120x120, 120x60 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 450 MPa
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 280 g/m2
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. min. ťahová únosnosť (pevnosť) 1 bm siete prepočtom; [kN/m]
15. únosnosť zvarov v šmyku (min. 4,0 kN)
16. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 2mm/1 bm siete
17. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. 10 mm
spájacie ihly:
- materiál ihiel oceľ.pozink.drôt
18. profil drôtu 6,0 - 8,0 ± 0,10 mm
19. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
20. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %
21. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 280 g/m2 DIN 1548
22. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn)
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
24. profil drôtu 4,5 ± 0,10 mm
25. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so štandardnou povrchovou úpravou, na ktorú je použitý hrubý nános zinku - min. 260, 275 g/m2. Gabiónový kôš s povrchom Zn môže byť dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu. Životnosť gabiónovej konštrukcie je až cez 100 rokov - odolnosť v laboratórnych podmienkach presahuje 350 hod.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 3,0 ; 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
2. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn (v povlaku) min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 DIN 1548
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.
7. profil drôtu (priemer) fd (a dovolená tolerancia) 3,0 ; 3,5 ± 0,08 mm | 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 100x100 | 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 315 MPa gSW = 0,9
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g / m2 | min. 280 g / m2 DIN 1548
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze
(do vzniku červenej hrdze)
(STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
15. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
16. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max.± 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ.pozink.drôt
17. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm 3 priemery
18. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
19. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
20. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 280 g/m2 DIN 1548
21. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
22. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt
23. profil drôtu 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ± 0,10 mm
24. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa
25. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
26. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g / m2 DIN 1548
27. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51 015

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou, s použitím zliatiny galvanického zinku a hliníka, s vrstvou min. 350 g/m2. Gabiónový kôš s povrchom Zn + Al môže byť dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu. Životnosť gabiónovej konštrukcie je až cez 100 rokov- odolnosť v laboratórnych podmienkach dosahujúcu 1000 hod.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
7. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 400 MPa gSW = 0,9
12. nános Zn + Al (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 1 000 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
15. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
16. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály:
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
17. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
18. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
19. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
20. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g/m2 DT 150 / SGB
21. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
22. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
23. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm
24. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
25. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
26. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
27. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou s použitím zliatiny galvanického zinku a hliníka, dodávaný v rôznych hrúbkach drôtu.

Životnosť takejto gabiónovej konštrukcie je výrazne cez 100 rokov - mimoriadna životnosť s odolnosťou v laboratórnych podmienkach nad 2000 hod.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001

5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
- materiál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
6. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000 mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650 mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL® 2000 EN 10 244-2:2001
12. odolnosť proti korózii min. 2 000 hodín - bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm
špirály :
- materiál špirál nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
19. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn nízkouhlíkový drôt s povlakom BEZINAL® 2000
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) od 1,60 mm ÷ do 6,00 mm
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa ÷do 600 MPa
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
25. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) EN 10 244-2:2001
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Jedná sa o zváranú sieť z oceľového drôtu so špeciálnou povrchovou úpravou, s použitím prídavného PVC zelenej farby. Gabiónový kôš s povrchom Zn + PVC môže byť dodávaný v hrúbke oceľového drôtu 3,0 mm. Životnosť takejto gabiónovej konštrukcie je výrazne cez 100 rokov - mimoriadna životnosť s odolnosťou v laboratórnych podmienkach nad 2000 hod.

Gabiony s povrchom PVC všeobecne neodporúčame plniť ostrohranným lomovým kameňom. Väčšinou sa plnia kamennými obliakmi ako napr. Dunajské štrky, alebo obliakmi vysokohorských bystrín.

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika - hodnota parametra Poznámka
základný materiál - drôt :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Znl
1. priemer drôtu fd (a dovolená tolerancia) 2,7 ± 0,10 mm
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
5. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 260 g/ m2
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
7. profil drôtu (priemer) fd (a dov. tolerancia) 2,7 ± 0,10 mm
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 76,0 x 76,0 mm
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 400 MPa gSW = 0,9
12. nános Zn + Al (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g/ m2
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 1 000 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen [kN]
špirály:
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
15. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
16. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
17. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
18. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 260 g/m2
19. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn+Al
20. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,0 ± 0,08 mm   3,5 ± 0,08 mm   4,0 ± 0,10 mm
21. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
22. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %
23. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 260 g/ m2
24. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

Spojovacími prvkami sú štandardne špirály rôzneho tvaru a určenia, ktoré tvoria súčasť dodávky. Siete sa môžu spájať aj vhodnými C-sponami pomocou mechanických klieští.

Na prvotné udržanie priestorového tvaru koša počas plnenia je súčasťou dodávky i štandardné množstvo potrebných dištančných tiahiel – spôn pokiaľ projektant neurčí inak.

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow