compag@compag.sk

dňa 30.08.2019 z technických príčin ZATVORENÉ

Náhrada tradičných betónových konštrukcií

Gabióny BLOCK-SK®

   Gabionové konštrukcie BLOCK-SK® sa dobre prispôsobujú nepravidelnému povrchu. Sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku a dobre reagujú na zmenu síl. Gabiónové konštrukcie sa zároveň vyznačujú dobrou priepustnosťou. Vďaka svojmu prírodnému charakteru umožňujú umelé i prírodné zazelenanie povrchu. Naše gabióny sú preukázateľne odolné voči korózii i mechanickému poškodeniu.

   Stavebný systém je charakteristický jednoznačným prepojením sietí gabionov bez zdvojenia sietí na styku jednotlivých gabiónov - košov. Nemá prakticky rozmerové obmedzenia a rýchlosťou dodania od objednania do začatia výstavby nemusí uplynúť ani 24 hodín pri použití drôtu priemeru 3,00; 3,50; resp. 4,00; 5,00 mm. Pružnosť gabiónovej konštrukcie zo zváraných sietí je v geologických podmienkach ideálna a dostačujúca. Vhodnou kombináciou s inými protierozívnymi opatreniami sa docieli technicky a esteticky špičkové dielo. Gabiónové konštrukcie sa v uplynulom období využili na viac ako 1 000 000 m3 objektov rôzneho určenia od oporných a zárubných stien pri diaľnicach, cez rekonštrukcie ciest, resp. úpravy riek a vodných brehov až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby.

   Skúšky kvality, ktoré sa vykonávajú s náročným posudzovaním TSÚS SR, napríklad pri chloride sodnom v súlade s DIN 50021 (podmienky agresívneho morského prostredia), dávajú na základe výsledkov (min. 1000 hod laboratórneho skúšania) predpoklad reálnej životnosti vyše 100 rokov vývoj a výskum založený na náročných skúškach umožnil uviesť v roku 2007 na trh pozinkovaný gabión s odolnosťou min. 2 000 hod. a od roku 2014 máme v ponuke i originálny materiál s odolnosťou cez 3 000 hod. hlavne pre diaľničné a železničné objekty.

Výhody: 

  • tvarová stabilita a jednoznačnosť
  • príjemný vzhľad
  • väčší priemer drôtu a vyššia korozívna ochrana
  • možnosť vloženia osvetlenia, cestných zvodidiel či vysadenia zelene
  • možnosť dodatočnej úpravy

Zvárané siete majú v porovnaní s plotovými pletenými sieťami s povrchom PVC / PE množstvo výhod. V kombinácii s inými protierozívnymi opatreniami vytvárajú technicky a esteticky špičkové dielo – gabiónové konštrukcie BLOCK-SK®. V geologických podmienkach Slovenska predstavujú zvárané siete ideálny stavebný prvok pre oporné múry, protihlukové steny a svahové oporné systémy. Siete pre stavebnicu BLOCK-SK nie sú na zničenie ochrannej vrstvy ostrohranným kameňom ako je to pri ochrane s PVC ( PE - nízka ochrana Zn ).

Gabión - Kôš rôznorodého vyplnený vhodným materiálom

   Gabiónové konštrukcie dokážu prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnejšej straty nosnosti, preto čoraz častejšie nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie. Umožňujú komunikáciu toku s povodím a preto ich odborníci predurčujú na rekonštrukcie po povodniach ako i preventívne úpravy enviromentálneho charakteru.

   Gabión tvoria zvárané drôtené siete s výplňou z kameňa, zeminy a recyklovaného materiálu. Je vhodný na stavbu takých objektov, ako sú protihlukové steny či oporné múry pozdĺž diaľníc a ciest. Gabión zároveň vďaka svojmu zloženiu a vzhľadu nezasahuje negatívne do životného prostredia. Nespornou výhodou je, neobmedzená životnosť.

   Vysoká zvuková pohltivosť a vodopriepustnosť umožnili použiť túto technológiu pri sanáciách zosuvov a výstavbe protihlukových objektov. 

   Stavebnú gabiónovú technológiu s použitím zvarovaných sietí cestári i vodohospodári považujú za optimálnu kombináciu pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia.

Betónové a gabiónové konštrukcie

  • Gabióny BLOCK-SK® umožňujú suchú montáž konštrukcie (aj v zimnom období) a úsporu nákladov o 15-30% oproti klasickým betónovým koštrukciám.
  • ekonomicky výhodnejšie ako betónové konštrukcie, keďže nepotrebujú základy.
  • Gabión je vyrobený z prírodného materiálu, preto v prírodnom prostredí nepôsobí rušivo.
  • Výstavba ciest pri použití gabiónu trvá kratšie, pretože ide o suchý stavebný proces a nie je potrebné vytvrdnutie betónu a pod. Gabiónové konštrukcie na rozdiel od betónových nepodliehajú sezónnosti – je možné použiť ich v akomkoľvek počasí a ročnom období.

Partneri

Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow